...

Een Amerikaanse groep heeft er overtuigende resultaten mee behaald in culturen van borstkanker- en melanoomcellen. De vorsers van de Universiteit van Urbana-Champaign, Illinois, hebben eerst synthetische melittine gefabriceerd. Melittine is een peptide die in bijengif zit, maar die te moeilijk manueel te extraheren is. Daarna hebben de wetenschappers het product geïnjecteerd in nanometrische partikels die het eiwit pas op het juiste ogenblik afgeven, als ze de tumor bereiken, en niet in de bloedvaten. De peptide bond zich aan de beoogde kankercellen, zonder effect op de omgevende gezonde weefsels. Zo konden ze de bijwerkingen voorkomen van directe injectie van het gif (bloeddrukdaling, beschadiging van spieren en zenuwen, stolselvorming, inwendige bloedingen ....). Nu moet worden onderzocht of een behandeling met melittine doeltreffend is, eerst bij dieren, en als die resultaten positief zijn, bij de mens. Dat laatste zal zeker nog niet voor de eerste drie tot vijf jaar zijn. (referentie: persmededeling van de American Chemical Society, 11 augustus 2014)