...

Australische en Finse vorsers hebben een follow-up gedaan van 3.776 kinderen tussen 3 en 18 jaar oud, van wie geen enkele, één of beide ouders rookte of rookten. Bijna 25 jaar later kregen de inmiddels volwassen geworden kinderen een carotidenechografie om de intima-mediadikte (IMT) te bepalen en zo na te gaan of er risico was op atherosclerose. De auteurs van de studie stelden vast dat regelmatige en langdurige blootstelling aan de sigarettenrook van twee ouders de vasculaire leeftijd van het kind als het volwassen is met ruim 3,3 jaar verhoogt in vergelijking met een kind van wie geen van beide ouders gerookt heeft. Volgens de berekeningen van de wetenschappers, komt dat overeen met een gemiddelde vaatwandverdikking van 0,015 mm. Nog een les die we hieruit kunnen trekken: hoe intensiever de blootstelling van het kind aan de rookverslaving van de ouders, des te groter het risico op atherosclerose op volwassen leeftijd is. De verdikking mag dan beperkt lijken, de resultaten zijn onrustwekkend omdat atherosclerose een belangrijke risicofactor is voor cardiovasculaire aandoeningen en cerebrovasculaire accidenten in het latere leven. Daarom ook is het zo belangrijk dat volwassen stoppen met roken. (referentie: European Heart Journal, 4 maart 2014, doi: 10.1093/eurheartj/ehu049)