...

In België blijft de moeder na een bevalling gemiddeld 4,1 dagen in de kraamkliniek. Dat is langer dan het Europese gemiddelde. In Nederland bedraagt de ligduur gemiddeld 2 dagen, en in Engeland is die zelf ingekort tot gemiddeld 1,6 dagen.Dat is mogelijk omdat in deze landen een netwerk is uitgebouwd voor de thuiszorg in deze situatie. Dat zullen we in ons land dus ook moeten doen. Bovendien is het zo dat in ons land de perinatale sterfte erg laag ligt, lager dan in de twee genoemde landen.Wanneer men de zorg ingrijpend gaat hervormen, is het wel nodig de perinatale mortaliteit zorgvuldig de monitoren, zo stipt de Academie aan.Er zullen bovendien aan een aantal voorwaarden moeten zijn voldaan. Die beschrijven de kinderartsen in een negen pagina's tellend document. De criteria voor ontslag moeten strikt gesteld en bewaakt worden. Het klinisch onderzoek en de screening moeten adequaat geregeld worden. De opvang in de thuissituatie vraagt voorafgaande evaluatie en een goede coördinatie. Een elektronisch transmuraal dossier is daarbij een onmisbaar instrument. Er moeten ook duidelijke kwaliteitsindicatoren zijn voor de vroedvrouwen in de thuiszorg. De opname in de kraamkliniek moet op een andere leest geschoeid worden. Het aantal heropnames zal bij een vroeger ontslag stijgen en vraagt een aangepaste infrastructuur.Een en ander zal ook nieuwe kosten teweegbrengen. Bijvoorbeeld:- de opwaardering van het klinisch onderzoek in de kraamkliniek bij ontslag; dat zal meer tijd vragen want er was minder tijd voor de opvolging; - een nomenclatuurnummer voor het klinisch onderzoek op dag 7 door kinderarts of huisarts die hiervoor een opleiding genoot; - een zorgnetwerk mét coördinator, en de investeringen voor het transmuraal dossier; - screeningsinstrumenten zoals een bilirubinometer of een saturatiemeter voor het opsporen van congenitale hartafwijkingen en bijhorende prestaties.De Belgische Academie voor Kindergeneeskunde besluit dan ook dat het inkorten van het kraamverblijf nieuwe investeringen vraagt. Om economische redenen moet men het niet doen.