...

Dokter De Block maakte onlangs haar visie op ons zorgsysteem bekend. De Staatssecretaris wil onder meer het 'verouderde' overlegsysteem moderniseren door patiënten en ook de industrie een stem te geven binnen de beslissingsstructuren. Verder heeft ze kritiek op de ziekenfondsen, als medebeheerders van het systeem, zorgverstrekkers en controleurs. De Block wil het 5-5-5 plan (minder lasten) toepassen op de farmasector, die ze beschouwt als één van de parels van onze nationale industrie. Ten slotte pleit ze voor minder administratieve rompslomp en regelneverij voor de zorgverstrekkers.Het is evenwel het hoofdstuk over de gegevensdeling dat in huisartsenmiddens in het verkeerde keelgat is geschoten. "Open VLD wil dat elke burger over een elektronisch Globaal Medisch Dossier beschikt", schrijft ze. "De 'Big Data' in de gezondheidszorg moeten worden ontsloten en uitgewisseld tussen ziekenfondsen, overheid, wetenschappers en de industrie."De Waalse dokter David Simon (MG-Action) noemt dat een machtsgreep. "Maggie De Block wil het medisch dossier van de artsen verkopen aan de verzekeringsinstellingen en aan de farma-industrie. Dat is een belediging aan het adres van de huisartsen. Ik kan garanderen dat de Waalse overheid zulke extremistische maatregelen nooit zal goedkeuren. Als het gedeeld medisch dossier er komt, moet dat een instrument zijn voor samenwerking tussen artsen, apothekers, verpleegkundigen en kinesitherapeuten. Maar het mag nooit in handen vallen van ziekenfondsen of de industrie."Els Cleemput, woordvoerster van de Staatssecretaris, probeert de gemoederen te bedaren. "Er is geen sprake van dat patiëntengegevens 'verkocht' worden. Wat Open VLD wil, is een betere integratie van de globale gezondheidsgegevens tussen de verschillende partners in het systeem - en dat op basis van anonimiteit. De bedoeling is om de juiste beslissingen te nemen op basis van betrouwbare cijfers."De woordvoerster benadrukt ten slotte nog dat het beleid van Maggie De Block niet ophoudt aan de taalgrens. "De Staatssecretaris voert geen rechts beleid dat uitsluitend op Vlaanderen gericht is. Respect voor het individu en voor zijn privacy zijn voor ons fundamentele principes."