...

Onderzoekers van het Cancer Research Center in Seattle volgden 1.513 postmenopauzale vrouwen tussen 55 en 74 jaar. Ze werden ingedeeld in 3 groepen: 454 van hen hadden een ductaal carcinoom ontwikkeld, 590 een lobulair carcinoom en 469 controlepersonen hadden geen enkele vorm van borstkanker. Aan de hand van diepgaande persoonlijke interviews verzamelden de wetenschappers gedetailleerde informatie over de familiale antecedenten van de deelnemers, hun woonplaats, hun sociaal niveau, enz. Ze deden ook navraag over de gewoonten met betrekking tot het dragen van een bh. De conclusie luidt dat er absoluut geen verband bestaat tussen het dragen van een bh en een hoger risico op borstkanker bij postmenopauzale vrouwen. Het risico was voor alle vrouwen vergelijkbaar, ongeacht de leeftijd waarop ze een bh begonnen te dragen, het aantal uur per dag dat ze een bh droegen en het feit of de bh al dat niet verstevigd was.