...

De verscherpte controles op de terugbetaling van sommige geneesmiddelen zorgen voor problemen voor tienduizenden chronische patiënten. Dat meldt de Algemene Pharmaceutische Bond (APB). De gevolgen van de Bf-oorlog, die Artsenkrant aan het licht bracht, laten zich dus nog steeds voelen. Zoals u wellicht al aan den lijve kon ondervinden, verstrengen de ziekenfondsen sinds april de controle op de terugbetaling van geneesmiddelen voor onder meer diabetes, hartaandoeningen, kanker, epilepsie of alzheimer. De besparing van 20 miljoen euro die de overheid de ziekenfondsen oplegt, schuiven die laatste op die manier door naar hun leden. Door de verscherpte controles worden aanvragen pas laat (of niet) goedgekeurd, klaagt de apothekerskoepel aan. "Chronische patiënten hebben hun geneesmiddelen nodig. Wat moet een apotheker doen als de terugbetaling op zich laat wachten? De patiënt met lege handen naar huis sturen?", vraagt de APB zich af.Acht miljoen gratis kredietVolgens de bond geven 90% van de apothekers het geneesmiddel toch mee en laten ze de patiënt alleen het remgeld betalen. De apotheker schiet dus het grootste deel zelf voor, in afwachting van het attest. Maar dat kan hem duur te staan komen. Uit een nationale enquête bij 414 apotheken blijkt dat ze gemiddeld 1.625 euro openstaande tegoeden hebben, met een uitschieter tot 15.000 euro. Geëxtrapoleerd naar de 5.062 Belgische apotheken komt dat neer op een gratis krediet van meer dan acht miljoen. Deze situatie is voor de apothekers niet verder houdbaar. "Wij zien ons zich genoodzaakt om het risico in te dekken door - zoals het reglementair voorzien is - de volledige prijs aan te rekenen. Dat is voor heel wat patiënten niet betaalbaar en betekent een gevaar voor de zorgcontinuïteit", waarschuwt de APB. 'Zinloze uitgaven vermijden' In een reactie laat minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx weten dat de verstrengde controle grote zinloze uitgaven moet vermijden. Tot nu toe was de controle immers niet altijd optimaal, luidt het.Als principe geldt dat, wanneer een patiënt niet onder de voorwaarden voor een terugbetaling valt, dit ofwel komt omdat het medicijn voor hem nergens toe dient, ofwel omdat er een ander goedkoper voorhanden is, preciseert de minister. Laten uitschijnen dat patiënten aan hun lot worden overgelaten, noemt ze buitensporig en niet correct.De ziekenfondsen voeren die nieuwe controles zo goed mogelijk uit, verzekert de minister. Artsen die moeilijkheden hebben met de naar hun mening excessieve vragen van de ziekenfondsen, nodigt ze uit het Nationaal Intermutualistisch College in te lichten. Niet op de hellingOnkelinx herinnert er verder aan dat apothekers een economische marge van 6% van de aankoopprijs van een geneesmiddel krijgen om de kosten voor de opslag en prefinanciering te dekken. "In deze periode waarin moeilijke budgettaire keuzes moeten worden gemaakt, kan men geen besparingsmaatregelen op de helling plaatsen die noodzakelijk zijn om de kosten van de gezondheidszorg onder controle te houden, in het bijzonder bij de geneesmiddelen", besluit ze.Bron: Belga