...

"Het kabinet stond erop ons uit te leggen hoe belangrijk en waardevol de minister en haar medewerkers de eerste lijn wel vinden", vertelt dr. Hueting. "Maar in de loop van de gesprek ging het vooral over de de cijfers. De top van het Riziv zat er bij en luisterde", voegt hij eraan toe. Voor de minister was het kabinetschef Pedro Facon die het woord voerde.'Scheef getrokken tabel'De artsenvertegenwoordigers kregen een tabel gepresenteerd waarin cijfers uit verschillende jaren, van dode en drukke moment over uiteenlopende wachtposten met elkaar werden vergeleken. Het kabinet wou weten hoe de verschillen tussen wachtposten verklaard konden worden. "De tabel vergeleek niet zomaar appelen met peren, het was een hele fruitkorf", luidt de reactie van Hueting. "Waarom heeft men de medicomut - de werkgroep wachtposten - niet eerst om uitleg gevraagd."Want die uitleg is er. Een jonge wachtpost die maar bepaalde uren in het weekend open is, maar overweegt naar een full option te gaan, heeft een andere kostenstructuur dan een wachtpost die al enkele jaren in het weekend 61 uur aan een stuk draait.Wachtposten hebben zelf ook geen schuld aan die verschillen. De wachtpost van Deurne, een aantal grootstedelijke wachtposten, en de andere her en der verspreide wachtposten die jaren geleden werden opgericht, sloten allemaal een ander contract met het Riziv. Maar, benadrukt Hueting, al drie jaar probeert de werkgroep standaardisatie die historische verschillen weg te werken. "Dat is gelukt op een aantal zeldzame 'pijnpunten' na. Een wachtpost ondertekende bij de oprichting enkele jaren geleden een contract van negen jaar. Natuurlijk kan men dat niet zomaar wegwerken."Maturiteit"Het kabinet wil dat de wachtposten meer 'maturiteit' vertonen (een volwaardige wachtdienst tijdens het weekend). Een duidelijk herkenbare structuur voor de bevolking. Voor de overheid: dezelfde kostprijs voor dezelfde dienst.""En natuurlijk is het dat waar de werkgroep wachtposten binnen de medicomut ook naartoe wil. Geen vijf verschillende rubrieken, maar een prijs die afhankelijk is van de openingsuren, het aantal inwoners dat men bedient en de oppervlakte van het gebied. Ook de wachtposten vragen daarnaar, zodat ze de vrijheid hebben wat minder of meer geld aan een bepaalde post te besteden. Alleen vraagt het wat tijd om van de situatie uit het verleden daartoe te komen."Maar tijd krijgt men wellicht niet.Spoed ontlastenVoor het kabinet dient een huisartsenwachtpost blijkbaar vooral om de spoed te ontlasten. "Wij maar uitleggen dat de wachtposten er zijn om de bevolkingswacht te verzekeren, en die wachtdienst tegelijk ook leefbaar te houden voor de huisartsgeneeskunde - zeker over enkele jaren wanneer de huisartsen met minder zullen zijn", aldus dr. Hueting."Donderdagavond is nog eens duidelijk gebleken dat in sommige regio's in het noorden én het zuiden van het land het water aan de lippen van de huisartsen staat", luidt het commentaar van dr. Teughels hierbij.Maar de minister wil meer samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn. Hueting: "Voor ons moet die steunen op gemeenschappelijke triage, maar dan vroeg men ons: 'Wat als de patiënt toch naar de spoed loopt?' Daar willen we juist dat de politiek wat knopen doorhakt en een duidelijke keuze maakt."Volgens dr. Teughels wil de minister bovendien wachten op de resultaten van een KCE-studie over de financiering van de spoed.Visie graag"Er komt nu nog maar eens een nieuwe werkgroep die zich moet buigen over nieuwe gestandaardiseerde regels voor de financiering", zucht dr. Hueting. Dat en de samenwerking tussen de echelons zijn immers de voorwaarde waaronder men een post van 4,9 miljoen euro die was opzijgezet voor wachtposten, weer wil ontdooien. "We hebben aan het kabinet gevraagd dat men precies formuleert wat men wil, wat hun visie is op de wachtposten. Ze beweren dat ze exacte gegevens hebben en precies weten waar men naartoe wil. Dan kan het niet zo lang duren om ons dat mee te delen.""Het kabinet blijft toch heel vaag over waar voor hen nu het schoentje juist knelt", vindt dr Teughels van Wachtposten Vlaanderen. "Ze zouden een toekomstvisie hebben maar die moeten ze dan ook eerst op tafel leggen."Kartel en AADM hebben in ieder geval te kennen gegeven dat ze niet starten met onderhandelingen over een nieuw akkoord voordat ze die duidelijkheid krijgen. De toelichting is gevraagd voor negen november, de datum van de volgende medicomut. "De huisartsen willen weten wat de regering voorheeft met de eerste lijn", geeft dr. Teughels nog mee.Het kabinet schijnt niet te beseffen hoe essentieel de wachtposten voor de actuele huisartsgeneeskunde zijn, besluit dr. Hueting.