...

Beweging is een belangrijke factor voor een vlot herstelproces na kanker. Toch blijkt uit nieuw onderzoek dat een groot deel van de vrouwen na borstkanker de voorgestelde norm niet haalt. Bewegingsadvies op maat en in functie van het patiëntprofiel kan hierbij een verschil maken. Een speciaal online instrument voor thuisinterventie levert alvast veelbelovende resultaten op. Niet elke patiënt heeft nood aan dezelfde interventie. Laat staan dat iedereen happig is om deel te nemen aan groepsrevalidatieprogramma's. Vrouwen die aangeven minder plezier te beleven aan extra beweging, zijn al gauw minder geneigd om te sporten of in groepsprogramma's te stappen. Deze groep patiëntes kan de gezondheidsnorm van matig tot intensief bewegen gedurende een half uur per dag (of 10.000 stappen) wel halen door meer te bewegen in hun dagelijks leven. De rol van zorgverleners is daarin erg belangrijk, benadrukt het doctoraatsonderzoek van Caroline Charlier (Bewegings-en Sportwetenschappen, UGent). Vrouwen van wie de arts aangeeft dat bewegen belangrijk is voor hun herstel, zijn eerder geneigd om dat ook te doen. Vermoeidheid en pijnklachten aan de arm worden in het onderzoek door patiënten vaak aangehaald als een van de redenen om niet of weinig te bewegen. Extra informatie en tips kunnen helpen hiermee om te gaan. Een standaardinterventie volstaat, stelt Caroline Charlier vast. Zij definieerde verschillende patiëntprofielen. Op basis van analyses zijn clusters gemaakt die verschillen volgens de ervaren stress, en de manier waarop ze met de periode na borstkanker omgaan. Als zorgverleners deze verschillende profielen sneller herkennen, kunnen ze een vlotte doorverwijzing maken naar een op maat gemaakte interventie.In de laatste fase van het onderzoek heeft Caroline Charlier een online instrument voor advies op maat ontwikkeld, Step by Step. Dat moedigt patiëntes aan om actiever te zijn in hun dagelijks leven tot ze hun persoonlijk stapdoel behaald hebben. Het advies op maat houdt rekening met persoonlijke voorkeuren, voordelen en mogelijke hindernissen. Momenteel loopt nog een grootschalig onderzoek waarbij het persoonlijk advies wordt uitgetest met een controlegroep. De eerste data geven alvast aan dat deze online tool borstkankerpatiëntes effectief helpt om te bewegen. www.stappenadvies.be/stapvoorstap