...

Het project 'Bewegen op verwijzing' moet mensen met een gezondheidsrisico op weg helpen naar een betere lichamelijke gezondheid met professionele coaching en een beweegplan op maat. Voor 'Bewegen op verwijzing' heeft de patiënt een verwijsbrief nodig van zijn huisarts - die wordt door de coach op de hoogte gehouden van de vorderingen van zijn patiënt.Bewegen op verwijzing wordt gesubsidieerd via het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie. Normaal liep het project tot eind van dit jaar maar de Vlaamse regering besloot eind vorige week, op 10 november, om het te verlengen tot eind 2025.De Vlaamse regering keurde ook een nieuwe versie van het instemmingsdecreet goed, waarmee Vlaanderen het samenwerkingsakkoord bekrachtigde voor het delen van gegevens over personen met een vermoedelijke covidbesmetting - met het oog op het contactonderzoek.Aanpassingen aan het oorspronkelijke decreet waren nodig nadat het Grondwettelijke Hof het oorspronkelijke decreet van 2 oktober 2020 onlangs vernietigde wegens een aantal technische mankementen, zoals het niet bepalen van de maximale bewaringstermijn van de gegevens, of het correct aangeven van de verwerkingsverantwoordelijken voor de databank.Verder keurde de Vlaamse regering een aantal technische verbeteringen goed aan het uitvoeringsbesluit betreffende mobiliteitshulpmiddelen. Ook keurden de Vlaamse ministers opnieuw de onkostenvergoeding goed voor de bachelorverpleegkundigen die in 2021-2022 hun opleiding voltooiden. Die compenseert de kosten voor de extra uren stage die ze moeten lopen sinds de uitbreiding van de opleiding - in afwachting van een statuut voor verpleegkundigen in opleiding (VIO).