...

Die stalen moeten ingevroren bewaard blijven op de plek waar ze zich bevinden, in afwachting van verdere instructies van het gerecht. De artsen krijgen de raad mee om de patiënten hiervan te informeren, op basis van de wet op de patiëntenrechten. Minder duidelijk is nog steeds wat er met die naar schatting 1.700 niet-onderzochte bloed- en urinestalen nu moet gebeuren. Het is wachten tot de Hoge Gezondheidsraad de knoop doorhakt en bepaalt wat de meest aangewezen test is.Heel wat huisartsen krijgen hierover nu vragen van patiënten. Verschillende huisartsen hebben het lastig met deze aanpak. "We kunnen patiënten gewoon niet informeren over bloedanalyses want die zijn er nog steeds niet." Bij FOD Volksgezondheid verwijzen ze door naar de procureur. "De beslissing ligt nu daar."