...

Artsen Zonder Grenzen heeft in Neder-Over-Heembeek de nieuwe bevoorradingscentrale en kantoren van MSF Supply officieel in gebruik genomen. De opslagcentrale was in Merchtem gehuisvest, waar de ngo over 6.500 m² beschikte. De nieuwe loodsen in de Brusselse havenzone bieden 13.000 m² ruimte met nog eens 3.000 m² uitbreidingsmogelijkheid. De verhuis brengt MSF Supply ook dichter bij de hoofdzetel van de organisatie in Jette en het opleidingscentrum dat AZG recent installeerde in de Haven van Brussel.In het kader van de verhuis engageert AZG zich om via het kanaal de containers te verzenden die voor maritiem transport bestemd zijn, om het wegverkeer zoveel mogelijk te vermijden. MSF Supply werd opgericht in 1989 en is samen met Bordeaux één van de twee belangrijkste bevoorradingscentrales van Artsen Zonder Grenzen. De zowat 100 medewerkers maakten de overstap mee van de vorige opslagcentrale in Merchtem. De nieuwe site in Neder-Over-Heembeek is sinds begin juli operationeel. De verhuis was nodig om de sterke groei van de activiteiten van MSF Supply mogelijk te maken, dit in het zog van de gestegen acties van AZG in de wereld. MSF Supply koopt medicijnen en materiaal (medisch materiaal, generatoren, mechanische onderdelen, telecommunicatie, enz.) en verzekert de levering ervan in het veld. De behandelde tonnage verdubbelde van 2.404 ton in 2007 naar 5.141 ton in 2011. Ook de omzet verdubbelde in die periode haast tot 49,48 miljoen euro in 2011. Het Brusselse gewest werkte oplossingen op maat uit om MSF Supply naar haar grondgebied te halen, maar levert geen financiële bijdrage. "Die strategische herontplooiing gebeurde in samenwerking met Genève", aldus Brussels minister van Economie Benoît Cerexhe. Hij benadrukte de moeilijkheid om binnen een zo verstedelijkt gebied 13.000 m² ruimte te vinden. © Belga