...

Om de praktijktoelage te ontvangen moet u erkend huisarts zijn, met bevoegdheidscode -003 of -004. U moet ingeschreven zijn in een georganiseerde wachtdienst, en een minimumactiviteit kunnen aantonen - tenminste als u al langer dan vijf jaar erkend huisarts bent. Een minimumactiviteit is vastgelegd als minstens 1.250 consultaties of huisbezoeken. Het referentiejaar voor 2013 is 2011. Haalde u in 2011 deze mininumactiviteit niet, dan wordt gekeken naar de gemiddelde activiteit in de vijf jaren voordien.Wie volgens het Riziv recht heeft op een praktijktoelage, krijgt de eerste helft van deze maand een 'bevestigingsbrief'.Correcte gegevens?De praktijktoelage wordt automatisch op uw rekeningnummer gestort - u moet geen aanvraag indienen. Als u in een wijksgezondheidscentrum werkt, moet u evenwel een overzicht van uw raadplegingen en huisbezoeken op een formulier aanleveren (zie www.riziv.be). Het rekeningnummer waarop het Riziv de praktijktoelage overschrijft, is het rekeningnummer dat is aangegeven op MyRiziv.Artsen van wie het Riziv nog niet alle gegevens heeft, krijgen hun praktijktoelage pas volgend jaar. U hebt tot eind juni 2014 de tijd om de nog ontbrekende gegevens aan te leveren - doet u het later, dan bent u uw praktijktoelage kwijt.Als u geen 'bevestigingsbrief' krijgt, en dus ook geen praktijktoelage, en u meent dat u toch recht hebt op de praktijktoelage, dan moet u ook voor eind juni volgend jaar een aangetekende brief versturen naar het Riziv (Praktijkondersteuning huisartsen).