...

In een gezamenlijk rapport erkennen de leden van de twee verenigingen dat onderdompeling in een warm bad nuttig en ontspannend kan zijn tijdens de eerste fase van de arbeid, maar ze vinden dat het nog niet bewezen is dat bevallen in water veilig is. Onderdompeling in water tijdens de tweede fase van de arbeid moet dan ook worden beschouwd als een experimentele procedure. Volgens de Amerikaanse vorsers zijn de voordelen voor de moeder niet bewezen en zouden er reële risico's zijn voor de gezondheid van het kind. Ze rapporteren gevallen van contaminatie van de baby's door micro-organismen in het water, ernstige bloedingen, ademhalingsproblemen en zelfs verdrinking. Hun studie leert dat 12% van de baby's die in water ter wereld waren gebracht, op een spoedgevallendienst voor kinderen diende te worden opgenomen. "De Amerikaanse stelling lijkt me voorzichtig en wijs", commentarieert prof. Frédéric Debiève, voorzitter van de GGOLFB (Groupement des gynécologues obstétriciens de langue française de Belgique). "Hoewel niet nieuw, is het toch altijd goed even te herinneren aan de regels van het gezond verstand." In ons land is er geen officiële aanbeveling wat bevallingen in water betreft. (referentie: Pediatrics, 20 maart 2014, DOI: 10.1542/peds.2013-3794)