...

De G7 Summit vindt dit jaar plaats in Hiroshima. De G7-ministers van volksgezondheid komen samen in Nagasaki. Tijdens deze bijeenkomst zal Japan als gastland heel erg het belang benadrukken van veiligheid en gezondheidszorg voor iedereen, zo schrijft de Japanse premier Fumio Kishida in een commentaar op de website van The Lancet.Hij schetst drie kernpunten van die visie.Ten eerste het versterken van de inspanningen om mondiaal een architectuur en financiering op poten te zetten om beter voorbereid te zijn op pandemieën zoals covid-19. "Deze aanpak vereist gecoördineerde acties, doeltreffende financiële mobilisatie en betere samenwerking tussen beleidsmakers op het gebied van financiën en gezondheid", schrijft Kishida. De Japanse premier verwijst onder meer naar het Pandemic Fund, een intiatief dat in 2021 door de G20 gelanceerd werd als het 'Global Health Threats Fund' en vandaag gecoördineerd wordt door de Wereldbank. Organisaties/landen kunnen vrijwillig bijdragen, in januari van dit jaar staat een eerste kapitaalronde op de agenda. Verder benadrukt de Japanse premier het belang van internationale normen en regels in de aanpak van pandemieën, die er volgens hem moeten komen in de vorm van bv. een WHO-verdrag.Ten tweede, moeten beslissingen van de G7 met het oog op het verbeteren van PPR (pandemic prevention, preparedness, and response) steeds gepaard gaan met keuzes om de eerste lijn te versterken.Tot slot mag het - het streven naar die PPR - allemaal een beetje sneller gaan volgens Kishida. Prioritair daarbij is om gelijke toegang te voorzien zodat ook lage- en middeninkomenslanden toegang hebben tot nieuwe technologieën voor bv. onderzoek en het treffen van medische maatregelen.Verder moet de internationale gemeenschap meer onderzoek voeren naar aanhoudende gezondheidsproblemen zoals antimicrobiële resistentie en naar verwaarloosde tropische ziekten. Er moet internationaal een "effectief systeem" komen voor vroegtijdige waarschuwing voor gezondheidsbedreigingen.Eindigen doet de Japanse premier door te stellen dat "nationale capaciteit" de basis van is PPR; regionale en mondiale instellingen ondersteunen nationale inspanningen - de hoofdprioriteit van PPR is die instellingen op een coherentie manier te versterken.