...

In 2018 komt er 3,4 miljoen euro extra budget voor Impulseo. De ondersteuning van de eerste lijn met deze premies wordt voortaan als een 'externe kostendrijver' beschouwd. Dat houdt in dat premies in 2018 verder zullen worden uitbetaald, ook wanneer het budget wordt overschreden (zoals AK al eerder meldde).Het scenario van 2016 en 2017 zou zich dus niet herhalen in 2018.Uit budget 2017Het is niet zo dat de begroting van 2018 met het extra bedrag al wordt aangesproken voor 2017. Dan zou er in ieder geval geld genoeg zijn om alle nog te behandelen dossiers dit jaar uit te betalen.In het budget van 2017 is een extra bedrag gevonden, "geraamd op basis van de reeds ingediende dossiers en het aantal dossiers dat er nog aankomt" - zo meldt het kabinet van WVG-minister Jo Vandeurzen aan de redactie.Dat moet het aantal dossiers uit 2017 waarvan de uitbetaling eventueel nog wordt doorgeschoven naar 2018 in ieder geval tot een minimum beperken.SteunpuntenDe Bvas was het eerste syndicaat om de hervatting van de uitbetaling van Impulseo-dossiers te melden. Het schrijft de vooruitgang in het dossier toe aan zijn prompte optreden, maar dat doen ook ASGB/Kartel en Domus Medica. De artsensyndicaten beschouwen hun steunpunten voor Impulseo duidelijk als een belangrijke service aan hun leden.