...

Enkele huisartsen hadden hun beklag gemaakt over het gebrek aan transparantie bij de afrekenstaat voor prestaties aangerekend in derdebetaler. "Op die afrekenstaten ontbreken de datums van de prestaties en de nummers van de getuigschriften", zegt Steven Haesaert, huisarts in Aalter. "Dat maakt het voor een huisarts moeilijk om te traceren of alle prestaties zijn verrekend."Dr. Haesaert probeerde van het ziekenfonds gedaan te krijgen dat de ontbrekende info bij op de uitgavenstaat vermeld zou worden. "Dat zou huisartsen veel tijd en moeite besparen. Een kolommetje met de datum toevoegen zou ons al vooruit helpen." Andere ziekenfondsen bezorgden die volledige informatie wel, dus waarom kan het socialistisch ziekenfonds huisartsen niet tegemoet komen op zo'n praktische vraag, redeneert hij.Maar het antwoord van de beambte in Gent viel tegen. "Een kolom toevoegen met de datum van het getuigschrift is niet mogelijk omdat wij deze zone niet registreren." Een kolom met de datum van de prestatie bleek op het eerste gezicht wel mogelijk. Maar na intern beraad werd beslist de afrekenstaat toch helemaal niet te wijzigen.Gemiste kans?Het Riziv heeft nooit heeft vastgelegd welke gegevens we precies moeten meedelen op de uitgavenstaten, luidt het verweer van het ziekenfonds. "Wij verwijzen steeds naar de zending waarop onze betaling betrekking heeft. We vermelden de patiënt, het betaald bedrag en het nummer van het getuigschrift als er een opmerking moet worden gemaakt. We menen dat dit volstaat."Een gemiste kans om het de huisartsen makkelijker te maken? Volgens Pauwels werkt het ziekenfonds aan een portaal waar huisartsen de uitgavenstaat kunnen raadplegen en downloaden "In een tweede fase stellen we het volledige detail van de afrekening beschikbaar." Afwachten of dat soelaas biedt.