...

Prestatiebetaling heeft onze gezondheidszorg een gezonde dosis concurrentie en patiëntvriendelijkheid gegeven, stelt Itinera. "Maar de nadelige effecten vergen hervorming. De incentives liggen verkeerd, en dat prikkelt tot overconsumptie. Belgen worden dubbel zo veel bestraald als Nederlanders en is er sprake van verspilling tot 15% van het totale budget. Er is een scheeftrekking tussen de honoraria. Artsen die meer technische prestaties leveren kunnen drie tot acht keer meer verdienen. Specialismen die we het meeste nodig zullen hebben, zijn vaak het minst aantrekkelijk. Er is een silobenadering die niet in de lijn ligt met de nood tot integrale zorg gezien de dominantie van chronische zorg. Er is weinig transparantie over de reële kostprijs."Tot zover de vaststelling van Itinera over de ziekenhuisfinanciering. In een reactie pleit VBS-voorzitter Jean-Luc Demeere voor een meer genuanceerde aanpak en bestempelt hij de stellingname van de denktank als populistisch.