...

Een Europese richtlijn schrijft voor dat patiënten met risico op hartcomplicaties bètablokkers moeten toegediend krijgen. Deze zorgen voor een lagere hartslag, waardoor het hart minder zuurstof nodig heeft en meer stress aankan.Maar nu blijkt dat de Europese richtlijn deels op frauduleus onderzoek van een Nederlandse internist is gebaseerd. Meer nog, volgens Britse hartwetenschappers van het Londense Imperial College verlagen bètablokkers de sterfkansen niet, maar verhogen ze juist met 27 %. De Volkskrant pakte als eerste met het nieuws uit, vandaag gevolgd door De Morgen.Meteen zijn onze cardiologen op hun hoede. Dr. Frederic Van Heuverswyn zegt al heel wat behoedzamer geworden te zijn, sinds is gebleken dat het onderzoek van de Nederlandse internist niet zuiver op de graat is. "Als het klopt wat de Britse wetenschappers zeggen, moeten we nog een stap verder gaan en het preoperatief gebruik van bètablokkers helemaal afschaffen." Professor Christiaan Vrints van UZ Antwerpen is het met zijn collega eens. "Maar er is eerst meer onderzoek nodig, want de onderzoekers van het Imperial College hebben gewoon alle bestaande onderzoek op één hoop gegooid. En dat kan vertekende resultaten geven."