...

De Harvard-hoogleraar was er om samen met Nederlandse besluitvormers een actie-agenda op te stellen om de Nederlandse zorgcultuur richting Value-Based Healthcare (VBHC) om te slaan. Porter is een pionier in onderzoek naar VBHC. Sinds hij in 2006 zijn boek Redefining Health Care, Creating Value-Based Competition on Results schreef, is voor vele beleidsmakers en zorgprofessionals VBHC het nieuwe streven geworden. Ze geraken steeds meer overtuigd van de link tussen cost en outcome om de waarde van zorg voor patiënten te verbeteren. De meeste landen zetten echter nog maar hun eerste stappen richting zo'n value-based benadering, zo toonde het Britse tijdschrift The Economist recent nog aan (zie AK nr. 2481).LeiderschapTijdens zijn bezoek aan Nederland beschreef Porter verschillende actiepunten. Een eerste is meer leiderschap. De huidige zorgsystemen bestaan al zo lang, dat zowel het aanbieden als 'gebruiken' van zorg volgens vastgeroeste patronen verloopt. Zo gaan patiënten uit gewoonte naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis in plaats van te kiezen voor kwaliteit. Professionals staan dan vaak weer weigerachtig tegenover het aanpassen van hun werkroutines; ze zijn bang dat slechte uitkomsten hun reputatie zullen schaden. Daarom zouden niet slechte uitkomsten, maar het niet willen rapporteren van resultaten bestraft moeten worden, stelt Michael Porter. Geïntegreerde zorgpadenEen tweede stap is volgens Porter het herorganiseren van de zorginstelling langs de lijnen van geïntegreerde zorgpaden. Historisch is de zorg georganiseerd rond afdelingen en diensten, met schotjesvorming en fragmentatie tot gevolg. Eerder moet het hart van de organisatie bestaan uit innovatieve praktijkteams die over de lijnen heen rond bepaalde aandoeningen werken. Daardoor zou de scheiding tussen de eerste, tweede en derde lijn niet langer relevant zijn.Het is belangrijk dat bestuurders daarbij de zorgverleners steunen die graag mee willen in het verhaal, en geen energie verspillen aan medewerkers die niet gemotiveerd zijn.ICHOMOm uitkomsten beter te kunnen vastleggen en vergelijken zijn uniforme uitkomstmaten en kwaliteitsstandaarden nodig. Het probleem in veel landen is dat niemand 'eigenaar' is van een dergelijke systematiek, laat staan deze centraal kan opleggen zegt Porter. Daarom adviseert hij om reeds bestaande standaarden als ICHOM over te nemen. In België werkt het UZA al met ICHOM-indicatoren.Bundled PaymentsTot slot moeten zorginstelling afstappen van volumebekostiging ten voordele van zogeheten bundled payments. Binnen deze gebundelde betalingen passen afspraken over meerjarige contracten, gedeelde besparingen, informatie-uitwisseling en patiëntbetrokkenheid, aldus Porter.Bron: Skipr.nl