...

Dat gebeurde na een uitgebreide discussie over onder meer de vraag van Francis Delpérée (cdH) om bijkomende hoorzittingen. Het verzoek werd gesteund door CD&V en Vlaams Belang, maar werd verworpen door socialisten, liberalen en N-VA. De groenen onthielden zich uit protest tegen de meningsverschillen binnen de meerderheid, die de discussie volgens hen verlamt. Voor CD&V is het alvast onaanvaardbaar dat minderjarigen euthanasie kunnen vragen wegens ondraaglijk psychisch lijden.Juridische vragenDelpérée legde woensdag een nota neer waarin hij onder meer juridische vragen stelt bij een aantal termen die in het wetsvoorstel gebruikt worden, zoals 'oordeelsbekwaam' en 'handelingsbekwaam'. De cdH-senator vond het aangewezen om hierover hoorzittingen te houden. Hij werd bijgetreden door Els Van Hoof (CD&V), die er ook op wees dat de eerdere hoorzittingen over andere wetsvoorstellen handelden, en niet over het voorstel van socialisten en liberalen. Commissievoorzitter Alain Courtois (MR) stelde als compromis voor om schriftelijk advies te vragen, maar dat werd door Philippe Mahoux (PS) verworpen. Uiteindelijk werd het voorstel voor hoorzittingen verworpen. Bijkomend schriftelijk advies kan bij de artikelsgewijze bespreking gevraagd worden, werd afgesproken.Voor die bespreking aangevat werd, vroeg Elke Sleurs (N-VA) een aanpassing van de memorie van toelichting. CdH en CD&V sloten zich hierbij aan. In de memorie is sprake van 'recht op euthanasie', wat niet de draagwijdte is van de wet van 2002, betoogde Van Hoof. Aanpassingen aan die memorie zijn echter niet mogelijk, zo merkte een aantal commissieleden op. Er was echter geen consensus over de manier waarop opmerkingen op deze memorie kunnen opgenomen worden in het verslag.Onafhankelijk advies?Het was bijna middag eer de besprekingen van de (twee) artikelen kon aangevat worden. Els Van Hoof wees er meteen op dat het voor CD&V onaanvaardbaar is dat minderjarigen ook wegens ondraaglijk psychisch lijden euthanasie zouden kunnen vragen. De bijkomende bescherming die het wetsvoorstel voorziet voor minderjarigen was voor haar niet meer dan "windowdressing". Zo is het de behandelende arts die de kinder- of jeugdpsychiater of de psycholoog kiest die hem adviseert, waardoor er geen sprake is van een onafhankelijk advies. Dat advies is bovendien niet bindend, merkte Van Hoof nog op. Tenslotte had ze ook kritiek op de werking van de Controle- en Adviescommissie, die met tweederdemeerderheid moet beslissen. Door de ideologische tegenstellingen komt het volgens de CD&V'ster zelden zover.