...

Met de hoorzitting werd in de Senaat het startschot gegeven van de bespreking van een rist voorstellen die de euthanasiewetgeving willen uitbreiden en moderniseren. Eerder werd beslist om zich eerst op de problematiek van de euthanasie voor minderjarigen te richten. Liberalen, socialisten en N-VA hebben daarover wetsvoorstellen ingediend. Woensdag werden de beide kinderrechtencommissarissen, Bruno Vanobbergen en zijn Franstalige collega Bernard De Vos, Dominique Biarent (kinderziekenhuis Koningin Fabiola), Chris Van Geet en Joris Verlooy (UZ Gent) uitgenodigd.Het Vlaamse Kinderrechtencommissariaat kiest in zijn advies voor de Nederlandse wetgeving, waar men gekozen heeft voor een trapsgewijze leeftijdsafbakening, waarbij de minderjarige vanaf 12 jaar toestemming moet geven en vanaf 16 jaar zelfbeschikkingsrecht krijgt. De Vos pleitte voor de leeftijd van 15 jaar waarop de mening van de minderjarige voorrang heeft op de mening van de ouders.De artsen hebben vragen bij een leeftijdsgrens en verkiezen het criterium van oordeelsbekwaamheid, maar ze erkenden dat dit moeilijk vast te leggen is. Ze wezen er ook op dat het vaak zo is dat de minderjarigen een bepaald standpunt innemen om hun ouders te ontzien of uit loyauteit met hen."Ik ben die behandeling nog eens herbegonnen om jullie een plezier te doen, maar voor mij hoefde het al lang niet meer", zei een 15-jarige tegen haar ouders toen bleek dat ze niet te genezen was, zo gaf Joris Verlooy als voorbeeld. Volgens hem moet de beslissing over de oordeelsbekwaamheid gezamenlijk door de behandelde arts en de ouders genomen worden, na overleg met het medische team. Verlooy getuigde ook over de euthanasie van een Nederlandse patiënt, die hij in Nederland begeleidde.Chris Van Geet wees erop dat de Nederlandse statistieken in vier jaar tijd geen enkele euthanasie van een minderjarige geregistreerd werd. In België was er ook geen enkele melding van een euthanasie in de leeftijdscategorie 18-19 jaar. Een uitbreiding van de euthanasiewet is volgens haar niet nodig. Ze benadrukte wel de noodzaak van een betere omkadering van de medische opleiding.(c) Belga