...

De Standaard zamelde commentaren op het regeringsakkoord in. De reactie van Marc Justaert (CM) ging niet onopgemerkt voorbij. De krant legde drie typevragen voor aan een rij bekende Vlamingen: Hoe voelen ze zich dat er na 540 dagen een regering is? Is Di Rupo de juiste man op het juiste moment, en wat wensen ze hem toe?Marc Justaert, voorzitter van het christelijk ziekenfonds CM, hoopt dat Di Rupo een vooruitziend premier zal zijn. "Zoals het er nu uitziet, zijn er binnen de gezondheidszorg grote besparingen op komst", zegt hij. Tot zover niet veel nieuws.Maar in de twee, drie zinnetjes die daarop volgen, laat de CM-baas openhartig in zijn kaarten kijken: "Op het eerste gezicht zullen die besparingen vooral de artsen treffen. De regering, maar ook wij, moeten erop toezien dat de patiënt daar niet de dupe van wordt. Artsen mogen geen extra kosten aan hen doorrekenen."Of hoe alle puzzelstukken uiteindelijk in elkaar vallen. Ongeveer op het moment dat het regeerakkoord gedrukt werd, viel de CM in een persconferentie zwaar uit tegen de supplementen in de ziekenhuizen. En een dag eerder opperde Guy Peeters van het socialistisch ziekenfonds dat, bij gebrek aan een nieuw akkoord, de regering desnoods tarieven aan de dokters moet opleggen.