...

Met die 115 miljoen behandelen de Belgische radiotherapeuten jaarlijks ongeveer 35.000 patiënten. Bravo wijst erop dat radiotherapie een van de meest kostenefficiënte behandelingen tegen kanker is. Radiotherapie, al dan niet in combinatie met andere behandelwijzen, is dikwijls ook een curatieve behandeling.Duurder maar ook beterBelgische radiotherapiecentra werken met moderne apparatuur. Die verhoogt de genezingskans en vermindert het aantal bijwerkingen. Maar de behandeling wordt ook duurder.Co-voorzitter van BRAVO, de Leuvense hoogleraar Gert De Meerleer, waarschuwt dan ook tegen het beknibbelen op de uitgaven voor radiotherapie: "Het initiatief van het RIZIV zou er vele oncologische centra of behandelende artsen kunnen toe aanzetten terug te grijpen naar oudere technieken.""Die zijn wel in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen opgenomen. Maar ze zijn wegens de bijwerkingen niet alleen minder gunstig voor de patiënt, ze zullen de kosten op termijn ook gevoelig verhogen""Jammer genoeg heeft het RIZIV weinig oren naar dit argument", voegt hij eraan toe. "Er wordt nog veel te veel in hokjes gedacht en niet over de verschillende disciplines heen."Hele kostenplaatjeVoor Bravo moet de overheid afstappen van verticale kostenanalyses in de gezondheidszorg, en overschakelen op een systeem van transversale analyses. Die bekijkt bijvoorbeeld niet alleen de directe kosten van een ingreep, maar ook de kosten van de behandeling van bijwerkingen.Door zich de laten adviseren door multidisciplinaire expertisegroepen zou de overheid het gehele kostenplaatje van oncologische behandelingen in haar plannen kunnen meenemen, stelt Bravo.Bravo staat voor Belgian Radiation Oncology Awareness and Visibility Organization. De organisatie strijdt tegen de onwetendheid over radiotherapie. Bravo organiseert op 1 oktober ook een gratis symposium over Radiotherapie. Voor meer informatie kunt u terecht op www.bravo-radiotherapie.be.