...

Dikwijls wordt verwezen naar het kostenbesparend effect van eHealth en mobiele toepassingen (mHealth). Maar besparen eHealth en mHealth wel echt kosten?Deze vraag stelt de Journal of eHealth Communication. Vele onderzoekers en commentatoren verwijzen naar de potentiële besparingen die eHealth kan verwezenlijken. Maar zelden gaan ze verder dan speculaties en meten ze echt wat de investeringen opleveren. Het beperkte aantal studies die dat wel proberen, focust meestal op de microschaal. De onderzoekers gaan dan na wat een toepassing in de concrete praktijk oplevert, en niet wat ze bijbrengt voor de gezondheidszorg als geheel.Het artikel in de Journal of eHealth Communication pleit ervoor de kosten-batenbalans van eHealth en mHealth in kaart te brengen. Dat maakt het mogelijk te zien welke investeringen prioritair zijn. Maar het inschatten van de baten is niet simpel. Een betere uitkomst voor de patiënt is bijvoorbeeld belangrijker dan het verlagen van de productiekosten. Ook kan een kostenbesparend effect per ingreep zijn samengegaan met een stijging van de totale uitgaven, doordat de toegang tot de zorg verbetert.De auteurs benadrukken het belang van zorgvuldig opgezet onderzoek om na te gaan welk effect eHealth-toepassingen kunnen hebben op integrale systemen.