...

Apothekers die deelnemen aan de georganiseerde wachtdienst moeten 's avonds en op zondag beschikbaar blijven, ook al krijgen ze niemand over de vloer. De ministerraad keurde vrijdag het ontwerp van een Koninklijk Besluit goed dat de wettelijke basis legt voor een beschikbaarheidshonorarium voor apothekers tijdens de wachtdienst.Vandaag betaalt de patiënt die 's avonds of op zondag dringend een geneesmiddel wil, daarvoor een toeslag. Als het gaat om een voorgeschreven middel zal hij die toeslag in de nabije toekomst niet meer moeten betalen.De nieuwe regeling werd in het voorjaar door de Commissie van Volksgezondheid goedgekeurd. In ons zusterblad De Apotheker verklaarde Lieven Zwaenepoel van de Algemene Pharmaceutische Bond toen dat hij verwacht dat het honorarium ongeveer 65 euro zal bedragen.De maatregel betekent een verschuivig binnen het budget en zou het Riziv niet meer kosten. En ook de apothekers zullen er niet meer mee verdienen, volgens de APB-woordvoerder."Met deze maatregel maken we de zorg opnieuw een stukje toegankelijker voor patiënten", verklaart minister De Block (Open VLD).Het KB wordt nu voorgelegd aan de Raad van State. Volgens de minister wordt de maatregel dit jaar nog van kracht.