...

Het beschikbaarheidshonorarium voor huisartsen dekt sinds 2008 zowel de uren wachtdienst in het weekend en op feestdagen als 's nachts gedurende de week. De uitgaven hiervoor op jaarbasis bedragen in de regel tussen de 17 en de 18 miljoen euro. In 2012 liepen ze op tot bijna 18,4 miljoen euro.De uitgaven bleven in 2017 ruim 2,3 miljoen euro onder het bedrag dat ervoor begroot was. Volgens het Riziv is deze onderbesteding vooral toe te schrijven aan een onregelmatige boeking van de uitgaven. Begin 2018 boekte de ziekteverzekering nog 1,24 miljoen euro uitgaven voor prestaties in 2018.HervormingHet akkoord artsen-ziekenfondsen stelde voor 2018 een hervorming van deze beschikbaarheidshonoraria in het vooruitzicht, met het oog op een integratie "in het globale beleid rond de niet-planbare zorg". Die hervorming zou al in het tweede en in het derde trimester van dit jaar concretere gestalte moeten hebben gekregen. De bedoeling van het akkoord was ook dat wachtposten hun activiteit zouden meten van 15 maart tot 15 juni. Deze meting werd evenwel uitgesteld omdat niet alle wachtposten over geschikte software beschikten. Het Riziv zegt ook dat het de extra belasting die deze registratie meebrengt voor de dienstdoende arts, zoveel mogelijk wil beperken.De huidige meting loopt van 1 september tot 30 november. Ze meet alleen de activiteit van wachtposten in het weekend en op feestdagen.Het Riziv plant ook een tweede meting van 1 januari tot 31 maart 2019. Dan is het de bedoeling in de werkingsgebieden van de wachtposten de activiteit van de wachtdienst tijdens de week te registreren. En tijdens dezelfde periode meet het Riziv ook de wachtdienstactiviteit in zones waar nog geen huisartsenpost actief is.