...

Pikt de overheid binnenkort een groot deel van de beschikbaarheidshonoraria voor huisartsen terug in? In Franstalig België schijnt men te denken van wel.In discussies over de contingentering en de wachtposten duikt in Franstalig België het gerucht op dat de beschikbaarheidshonoraria voor huisartsen op de helling zouden staan. "Als mevrouw Onkelinx iets wil doen aan het huisartsentekort dat zich voor de volgende jaren aankondigt, kan ze het maar beter uit haar hoofd halen om de beschikbaarheidshonoraria af te schaffen", zo stond vorige week te lezen op een huisartsenforum.Waarom de beschikbaarheidshonoraria afschaffen? Blijkbaar loopt het zo een vaart niet. Maar er zouden problemen op komst zijn voor artsen die verschillende wachtdiensten combineren. Artsen in een dichtbevolkte regio's zouden ook de wacht waarnemen voor verschillende van hun collega's. Die arts zou dan niet alleen zijn eigen honorarium opstrijken, maar ook dat van de artsen die hij vervangt.Volksvertegenwoordigster Catherine Fonck vernam nu dat het Riziv hier een stokje zou willen voor steken. De arts die de wachtdienst waarneemt, zou maar een keer het beschikbaarheidshonorium krijgen, en niet ook dat van zijn collega's.Ze maakt zich zorgen over de leefbaarheid van de wachtdiensten en stelt hierover een vraag aan minister Onkelinx.