...

Die afspraken bouwen voort op een protocol dat het FAGG heeft opgesteld en dat de drie indicaties geeft waarvoor er geen geschikte alternatieven voorhanden zijn voor Clamoxyl IV-IM. Het protocol noemt de alternatieven voor de andere indicaties Dringende leveringZiekenhuisapothekers kunnen contact opnemen met GSK voor een dringende levering van Clamoxyl IV-IM als het een patiënt betreft voor wie er geen goede alternatieve behandeling bestaat.Voorwaarde is wel dat het ziekenhuis zijn voorraad Clamoxyl IV-IM al heeft opgebruikt "volgens het protocol" van de FAGG.Als de voorraad van GSK is uitgeput zal de firma nagaan of ze het middel snel kan invoeren vanuit een ander Europees land, volgens een snelle procedure (derogatie via het FAGG).Een extra probleem is wel dat voor één van de alternatieven die het protocol noemt, Penicilline G, de producent ook niet aan de toegenomen vraag kan voldoen.(Het protocol vermeldt overigens ook minder geschikte alternatieven bij de drie indicaties waarvoor Clamoxyl IV-IM het meest adequate middel is.)Niet terugbetaaldDe Block zegt ook dat ze met haar administratie de gevallen zal bekijken waarin het medicijn uit het buitenland werd ingevoerd maar de patiënt daarvoor zelf moest betalen. Ze wil de omvang van het probleem in kaart brengen en dan met GSK naar een oplossing zoeken.De problemen met de levering van Clamoxyl IV-IM zijn toe te schrijven aan een tekort aan grondstoffen voor de productie, waardoor die laatste maar 40% bedraagt van normaal. De gevolgen daarvan wegen zwaarder door doordat anderhalf jaar geleden nog een ander middel van de markt verdween.