...

Dat schrijven Susanna Huh (Children's Hospital Boston, Boston, Massachusetts, VS) en collega's in het vakblad Pediatrics. Ze baseren zich op de gegevens van 847 kinderen die waren gecludeerd in Project Viva, een prospectieve cohortstudie. Primair eindpunt was obesitas op de leeftijd van 3 jaar.Borstvoeding vs flessenvoeding De onderzoekers stelden vast dat van de 568 kinderen (67%) die borstvoeding en 279 (32%) die flesvoeding hadden kregen gedurende de eerste vier levensmaanden, er 75 kinderen (9%) obees waren op de leeftijd van 3 jaar.Bij kinderen die borstvoeding hadden gekregen hield het moment van introductie van vaste voeding geen verband met de kans op het ontwikkelen van obesitas. Bij kinderen die flesvoeding hadden gekregen was er wel een verband: de introductie van vaste voeding vr de leeftijd van 4 maanden ging in deze groep gepaard met een zes maal hoger risico op obesitas tegen de leeftijd van 3 jaar.