...

De bevindingen uit een literatuurreview en meta-analyse zijn niet ondersteunend voor de hypothese dat statines zouden beschermen tegen het risico op infecties. Dat schrijven Hester van den Hoek (Nederland) en collega's in BMJ.Bovenop hun cholesterolverlagend effect hebben statines ook ontstekingsremmende en immunomodulerende eigenschappen, de zogenaamde pleiotrope effecten. Deze effecten kunnen gunstig zijn in de aanpak van infecties. Of statines kunnen helpen om infecties te voorkomen blijft evenwel de vraag.Geen effectSinds 2006 hebben grootschalige observationele studies verbanden aangetoond tussen statines en een verminderd risico op infecties, zoals pneumonie en infectiegerelateerde sterfte. Hester van den Hoek en collega's voerden een systematische review en meta-analyse van gerandomiseerde, placebogecontroleerde studies om na te gaan of het potentieel van de statines om het risico op infecties te verminderen, zoals gepubliceerd in observationele studies, ook werkelijk causaal is.In totaal werden elf klinische studies (minstens honderd proefpersonen, minstens één jaar follow-up) geïncludeerd, samen goed voor 30.947 proefpersonen. In deze populatie rapporteerden 4.655 personen (2.368 onder statines en 2.287 onder placebo) een infectie tijdens de behandeling. De meta-analyse toonde geen effect van statines op het infectierisico of op de infectiegerelateerde sterfte.Volgens de Nederlandse onderzoekers ondersteunen deze bevindingen de hypothese dat statines het infectierisico terugdringen dus niet. De afwezigheid van enige evidentie voor een gunstig effect in uitgebreide placebogecontroleerde studies, vermindert de waarschijnlijkheid van een causaal effect dat werd gerapporteerd in observationele studies.