...

Ongeboren en jonge kinderen zijn gevoeliger voor radioactiviteit en straling dan de doorsnee volwassene. Goede beschermings- en preventiemaatregelen zijn dus noodzakelijk.Die boodschap klonk vrijdag luid door op een symposium over prenatale en vroeg postnatale straling, dat werd georganiseerd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc) en het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK). De beschreven effecten omvatten onder meer miskramen, groeivertraging, mentale achterstand, leukemie of kanker. Ook aangeboren afwijkingen, met vooral letsels aan het centraal zenuwstelsel (waterhoofd, open rugje,...) worden vastgesteld. Tsjernobyl maakte dan weer duidelijk dat kinderen bij blootstelling aan radioactief jodium een duidelijk hoger risico van schildklierkanker lopen dan volwassenen.Het Fanc pleit voor voorzichtigheid. Bij elke toepassing van ioniserende straling moet er bijzondere aandacht zijn voor de bescherming van zwangere vrouwen en ongeboren en jonge kinderen. Die aandacht moet er zijn in de medische en de industriële sector, in routineomstandigheden en bij ongevallen.VerantwoordelijkNiet alleen bij medische onderzoeken en behandelingen lopen zwangere vrouwen risico, soms werken ze ook beroepsmatig met ioniserende straling. Het Fanc richt zich dan ook uitdrukkelijk tot werkgevers en arbeidsgeneesheren, voorschrijvende artsen, gynaecologen, pediaters, radiologen, nucleair geneeskundigen, en andere practici. "Elke blootstelling die niet gerechtvaardigd kan worden, moet absoluut worden vermeden", klinkt het.Zwangere vrouwen en jonge moeders dienen zelf ook alert te zijn. Ze kunnen hun arts of werkgever op de hoogte brengen van hun toestand en van eventueel ondergane onderzoeken, om zo elke onnodige blootstelling te vermijden.