...

De verdeling van de 15 S2-centra, die zorg met invasieve procedures aan slachtoffers van een beroerte kunnen aanbieden, was al langer bekend: Vlaanderen mag maximaal 7 dergelijke centra erkennen, Wallonië 5 en Brussel 3. Het protocol verdeelt de centra over het grondgebied. Wanneer verschillende overheden over een grondgebied bevoegd zijn, zullen ze afspraken moeten maken over wie bevoegd is voor de erkenningen. Met andere woorden, in Brussel moet er voor de drie centra nog een verdere verdeling komen over de Gemeenschappen.MRI-toestellenHet protocolakkoord over de verdeling van de MRI bevat ook cijfers over het aantal toestellen per 100.000 inwoners in elk gewest.In 2014 werden al 12 extra toestellen erkend: 7 voor Vlaanderen en 5 voor Wallonië. Daardoor steeg het aantal MRI-toestellen in Vlaanderen van 58 naar 65 en in Wallonië van 32 naar 37. In Brussel bleef het aantal erkende MRI-toestellen op 19 behouden.Eerlijkere verdelingDe bedoeling van het aantal extra toestellen was om tot een eerlijker verdeling te komen over de gewesten, op grond van een methode die Belmip had uitgewerkt.De eerlijker verdeling weerspiegelde zich in de ratio - of de dichtheid - van de MRI-toestellen in elk gewest.Die dichtheid, berekend op de bevolkingsaantallen van 1 januari 2011 veranderde in 2014 voor Vlaanderen van 0,92 naar 1,03 per 100.000 inwoners - en voor Wallonië van 0,91 naar 1,05. Voor Brussel bleef het cijfer staan op 1,31 toestellen per 100.000 inwoners.Voor Brussel is daarbij ingecalculeerd dat 30% van de patiënten uit het 'hinterland' komen.Recentste aanpassingenDoor het nieuwste akkoord mag Vlaanderen nog 9 extra toestellen erkennen, Wallonië 7 en Brussel 2. Het maximum aantal erkende MRI-toestellen komt daarmee op 74 in Vlaanderen, 44 in Wallonië en 21 in Brussel.De dichtheid na erkenning van de 12 extra toestellen in 2014 is nu herberekend op de bevolkingsaantallen van 1 januari 2018 en stijgt verder in de drie gewesten door de 18 nieuwe toestellen die mogen erkend worden.Ze gaat van 0,99 toestellen per 100.000 inwoners naar 1,13 in Vlaanderen, van 1,02 toestellen naar 1,21 in Wallonië en van 1,22 naar 1,35 in Brussel.Volgens het protocolakkoord is MRI toegankelijker geworden voor de bevolking, en zijn de ratio's in de verschillende gewesten dichter bij elkaar komen te liggen.Overigens voorziet het protocol nog verdere aanpassingen aan de programmatie op grond van de analyses uit de gewesten.