...

Het kan van pas komen in afgelegen regio's waar de expertise van een neuroloog ontbreekt. Een beroerte kan vrij goed correct vastgesteld worden op basis van videobeelden van de iPhone 4.De test werd uitgevoerd bij 20 patiënten die in het Grady Memorial Hospital in Atlanta waren opgenomen omwille van een acute stroke. Twee artsen stelden onafhankelijk van elkaar een diagnose: een in de ziekenhuiskamer en een op afstand tijdens een videogesprek met de FaceTime-software van de iPhone 4. Beide dokters bepaalden telkens de NIH Stroke-schaal. Die schaal gaat van o tot 42. De scores van de arts in het ziekenhuis en die op afstand kwamen heel goed overeen. Bij 17 van de 20 patiënten verschilde de score van beide dokters maar met een punt, bij twee patiënten met twee punten en bij een patiënt met drie punten. De overeenstemming was heel goed voor tien items op de vragenlijst: bewustzijn, vraag naar maand en leeftijd, gezichtsveld, motorische functie rechter- en linkerarm en rechter- en linkerbeen, sensibiliteit, taal en inattentie. Het was iets moeilijker om de blikrichting, aangezichtsverlamming en dysartrie correct in te schatten. Over de aanwezigheid van ataxie verschilden de artsen het vaakst van mening.Anderson E. et al. "Remote assessment of stroke using the iPhone 4" J Stroke Cerebrovasc Dis 2011; DOI:10.1016/j.jsstrokecerebrovascdis.2011.09.013