...

Dat staat in een recent advies van de Orde der artsen. De Nationale Raad behandelde de problematiek naar aanleiding van een vraag van een arts. Met name: mag een ernstige verslavingsproblematiek bij een patiënte gemeld worden aan de gynaecoloog wanneer de vrouw een vruchtbaarheidsbehandeling wil opstarten?Het antwoord van de Orde laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Het gebruik van alcohol en andere verslavende middelen is vanaf de conceptie en doorheen de zwangerschap zeer nefast voor de ontwikkeling van de vrucht. Dat staat wetenschappelijk onomstotelijk vast. "Het foetaal alcoholsyndroom bijvoorbeeld wordt gekenmerkt door zeer ernstige afwijkingen die de toekomstmogelijkheden van het kind zwaar hypothekeren", aldus de Orde.Daarom is de Nationale Raad van oordeel dat in ernstige en bewezen gevallen van ethylisme of het gebruik van andere verslavingsmiddelen en nadat de moeder meermaals gewezen is op de gevaren voor haarzelf en de toekomstige baby het beroepsgeheim kan wijken voor het hoger belang. Dat hoger belang is in dit geval het vrijwaren van de fysieke en psychische integriteit van het ongeboren kind.