...

Het jaarverslag voor 2010 van de 'Dienst geneeskundige evaluatie en controle' van het Riziv rapporteert dat in dat jaar 1.069 'individuele' dossiers werden afgesloten. Het gaat om dossiers van zorgverleners, maar ook om ziekenhuizen en rvt's. Een goed kwart van de gevallen betreft artsen (in 71 gevallen gaat het dan om huisartsen). Maar er werden bijvoorbeeld ook 265 dossiers van verpleegkundigen behandeld, 130 van apothekers en 78 van tandartsen.Er werden in 2010 ook 864 nieuwe dossiers geopend - er zouden momenteel zowat 1.000 afzonderlijke dossiers in behandeling zijn.Kort door de bochtIn 478 gevallen kreeg de zorgverlener een verwittiging, wat 396 keer gepaard ging met vrijwillige terugbetaling. In individuele dossiers werd zo voor 4,6 miljoen euro gerecupereerd.Bij 161 van die gevallen kreeg het dossier een administratief- of strafrechtelijk staartje. Meestal komen dergelijke gevallen bij de leidend ambtenaar terecht, tenzij het om meer dan 25.000 euro gaat, er sprake is van een recidive of er duidelijk kwaad opzet in het spel is. De algemene media zegden vorige week dat het Riziv meer dan 200 artsen naar de rechtbank doorverwees. Dat is kort door de bocht: de leidend ambtenaar is geen rechtbank. Het gaat bovendien om 'zorgverleners', niet alleen om artsen.In 2010 hakte de leidend ambtenaar -geneesheer-directeur-generaal Bernard Hepp - in 149 dossiers de knoop door. In 34 gevallen ging het om een arts, onder wie 12 huisartsen. Een kleine helft van de betrokkenen (43%) ging tegen de beslissing van de leidend ambtenaar in beroep. Maar Bernard Hepp kon wel al, zonder vervolging, een bedrag van 700.000 euro voor het Riziv recupereren.