...

De patiëntenfactuur loopt op door onrechtmatige supplementen. Dat bericht stuurde het christelijke ziekenfonds eerder deze week de wereld in. Pure laster, noemt dokter Marc Moens (Bvas) dat.Het ziekenfonds haalt het voorbeeld aan van een esthetische borstreconstructie na borstkanker. Volgens de CM laten sommige artsen deze vrouwen een toestemmingsformulier ondertekenen, waardoor ze makkelijk 2.000 uit eigen zak moeten bijbetalen. Terwijl de ingreep volledig wordt gedekt door de ziekteverzekering. Perfect legaalDokter Moens repliceert: "Als het over honoraria gaat die bovenop het veel te lage Riziv-tarief gaan voor sommige borstreconstructies met eigen weefsel (en die de ziekenfondsen dan maar supplementen noemen) die gevraagd worden door gedeconventioneerde plastisch chirurgen die hun patiënten daar vooraf van verwittigd hebben, dan is dat perfect legaal." Elke patiënt die wordt opgenomen moet overigens wettelijk verplicht een formulier ondertekenen, gaat Moens verder. "Daarin moet onder meer vermeld staan wat niet gedekt wordt door de ziekteverzekering. Daar is gewoon niets onterecht aan. Dit document zou misschien eenvoudiger kunnen worden opgesteld, maar het is wel onder de bevoegdheid van de minister van Volksgezondheid vastgelegd door de FOD Volksgezondheid." Imago schadenUiteraard moeten artsen de wetgeving correct toepassen, beaamt Moens. "Maar de ziekenfondsen moeten zich volgens de wet onthouden van het verspreiden in de media van foutieve en lasterlijke informatie met de klaarblijkelijke bedoeling het imago van de artsen te schaden en de patiënten op te jutten tegen hun behandelende artsen." Moens: "En waarom doet de CM dat telkens opnieuw? Om te verstoppen dat de CM zijn leden lucht verkoopt door hen aanvullende hospitalisatieverzekeringen aan te smeren die eigenlijk niets meer dekken. En daarenboven op de kap van de leden (zijn aandeel van de) 20 miljoen euro besparingen op hun administratiekosten afwentelt door hen essentiële medicijnen te ontzeggen." De Bvas heeft echt geen zin meer om met dergelijke leugenachtige en onbetrouwbare partner nog rond de tafel te gaan zitten om onderhandelingen te voeren, besluit dokter Moens bitter. V.Ca.