...

Nivel publiceerde eind vorig jaar een rapport over de evolutie van inkomens van huisartsen in West-Europa. Het stuurde daarover een persmededeling de wereld rond om te melden dat de inkomens van Nederlandse huisartsen, samen met die van de Britse GP's, het sterkst waren gestegen. Maar de Nederlandse huisartsen zelf onthaalden dat nieuws met ongeloof.Nivel geeft nu toe dat haar berichtgeving verkeerd zat. Niet de inkomens van de Nederlansdse huisartsen zijn tussen 2006 en 2010, wel het 'financieel resultaat' - dat is de omzet minus praktijkkosten zoals kosten voor personeel en huisvesting. Het onderzoek van Nivel hield geen rekening met pensioenbijdragen, verzekeringen en belastingen, geeft hoofauteur Kroneman toe. Dat maakte de vergelijking moeilijk.Nivel geeft aan dat er nog andere stoorzenders in de studie zaten. In 2006 veranderde in Nederland het gezondheidsstelsel en de inkomsten van de huisartsen waren voor de periode daarvoor moeilijk te berekenen. Mogelijk zijn de bedragen van voor 2006 voor Nederland onderschat, geven de auteurs toe.Ook constateerde Nivel in Nederland een grote variatie tussen de huisartsenpraktijk. In 2010 varieerde het financieel resultaat van een fulltime huisarts in Nederland tussen 10.000 en 500.000 euro. Voor die enorme variatie hebben de onderzoekers geen verklaring.De reacties van ongeloof kunnen er ten slotte ook mee te maken hebben dat de studie maar tot 2010 liep, stelt de auteur. Sindsdien werden de tarieven gewijzigd, en kan het financiële resultaat van huisartsen ook weer gedaald zijn.