...

De resultaten die in de huisartsgeneeskunde werden behaald bij patiënten met COPD, diabetes of hartinsufficiëntie, in termen van levenskwaliteit, angst en depressieve symptomen werden vergeleken met de resultaten die werden behaald met de gebruikelijke zorg. De auteurs concluderen dat telegeneeskunde van de tweede generatie thuis, zoals in deze studie, niet doeltreffend of efficiënt is in vergelijking met alleen een klassieke behandeling. Telegeneeskunde verbetert de levenskwaliteit en de psychologische resultaten niet over een periode van twaalf maanden. Anderzijds is de angst van de patiënten voor schadelijke effecten van telegeneeskunde onterecht. (referentie : Cartwright M et al. BMJ. 2013;346: f653)