...

Een Frans-Canadese groep, met onder meer onderzoekers van het Inserm en de universiteit van Montreal, heeft gedurende zes jaar 1.796 gevallen van alzheimer bij mensen van 66 jaar en ouder bestudeerd die waren opgenomen in een Canadese ziekteverzekering. Die werden vergeleken met 7.184 gezonde controlepersonen van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht. Hun analyse toont aan dat er bij een gebruik dat hoger is dan geïndiceerd, een dosisafhankelijk verband bestaat tussen de cumulatieve blootstelling aan benzodiazepines en het risico op de ziekte van Alzheimer. Bij gebruik gedurende minder dan drie maanden, verhogen benzodiazepines het risico op alzheimer helemaal niet. Daarboven stijgt het risico met 51%. Het risico stijgt daarna met de mate van blootstelling, en bij een gebruik gedurende meer dan 180 dagen kan het met 84% toenemen.BijwerkingenHet feit dat gezondheidsdiensten van meerdere landen waarschuwen voor het gebruik van benzodiazepines, met name bij oudere mensen, wordt door deze resultaten onderschreven. Dergelijke geneesmiddelen veroorzaken bij oudere mensen immers bijwerkingen zoals afhankelijkheid, slaperigheid, bewustzijnsverlies, verwardheid en daardoor een risico op vallen. De gezondheidsdiensten roepen op om de goede voorschrijfpraktijken te respecteren en erop toe te zien dat de patiënt die ook toepast, namelijk een korte behandeling gedurende 4 tot 12 weken.