...

"Zelfbehandeling is erg ingebed in de artsencultuur in Vlaanderen," legt hij uit. "Uit het onderzoek blijkt dat slechts één op de drie van de Vlaamse huisartsen op dit moment een eigen huisarts heeft, 46% ervaart een drempel om een andere huisarts te raadplegen. Veel artsen denken nog steeds dat ze zichzelf moeten kunnen behandelen."Doel van het onderzoek was om na te gaan hoe de drempels tot de eerste lijn kunnen doorbroken worden. "Kan bijvoorbeeld een jaarlijks medisch onderzoek of periodieke gezondheidsscreening, zoals tijdens de opleiding geneeskunde georganiseerd wordt, een oplossing zijn?", vraagt dr. Taelman zich af.Volgens bijna de helft van de ondervraagde artsen moet de overheid toezicht houden op de gezondheid van artsen. Slechts een derde van de huisartsen vindt echter dat dit door een periodieke gezondheidsscreening moet gebeuren. Opvallend: van de 50-plussers vindt een kwart dat de overheid voor een gezondheidsonderzoek moet zorgen, bij de groep -40-jarigen stijgt dat aantal tot bijna één op de twee.Een grote meerderheid (76%) bevestigt dat een periodieke gezondheidsbeoordeling de drempel kan verlagen om een andere arts te raadplegen, toch is amper één op de tien artsen te vinden voor een verplichte gezondheidsbeoordeling. Als er een vrijwillig onderzoek zou komen, zeggen bijna zes op de tien artsen aan dat ze hier wel aan zouden deelnemen.Met welke regelmaat moet zo'n onderzoek dan georganiseerd worden? Zowat een derde van de artsen vindt dat dit jaarlijks moet gebeuren. Elke arts moet aan het onderzoek deelnemen, leeftijd speelt hierbij geen rol, aldus de meerderheid.Lees ook: Huisartsen verzorgen zich liever zelf.