Zo moet bijvoorbeeld worden vermeden dat gesanctioneerde zorgverleners hun praktijken over de grens gewoon voortzetten. Ook misbruik van de Europese ziekteverzekeringskaart en gesjoemel met verrekeningen tussen de Benelux-landen staan hoog op de agenda.

De drie landen richten hiervoor een werkgroep op die alle betrokken diensten en actoren rond de tafel brengt. Experten zullen onderzoek presenteren die de fraude in kaart brengt, en best practices uitwisseling in fraudebestrijding.

De samenwerking moet ook meer transparantie creëren in administratieve processen.

Maggie De Block bepleit een harde aanpak van fraude en oneigenlijk gebruik in de zorg. "De gezondheidszorg wordt gefinancierd met de bijdragen van de burger, dus zijn we het aan diezelfde burger verschuldigd om dat geld maximaal te investeren in kwalitatieve en toegankelijke zorg. Verspilling, misbruik, fraude en corruptie passen niet in dat plaatje en pakken we daarom aan via ons beleid."

Uit recent onderzoek van EHFCN (European Healthcare Fraud and Corruption Network) naar zorgfraude in negen EU-landen blijkt dat die in de tientallen miljoenen lopen. In België werd in 2015 11,5 miljoen euro teruggevorderd, in Nederland in 2014 18,7 miljoen euro. In andere landen liggen deze bedragen nog hoger, klinkt het.

De drie landen zeggen met hun samenwerking voorop te lopen in Europa.

Mikkers, M., Sauter, W. Vincke, P. en Boertjens, J. (eds.) Healthcare Fraud, Corruption and Waste in Europe. National and academic perspectives. Den Haag: Eleven International Publishing, 2017, 326 p.

Zo moet bijvoorbeeld worden vermeden dat gesanctioneerde zorgverleners hun praktijken over de grens gewoon voortzetten. Ook misbruik van de Europese ziekteverzekeringskaart en gesjoemel met verrekeningen tussen de Benelux-landen staan hoog op de agenda.De drie landen richten hiervoor een werkgroep op die alle betrokken diensten en actoren rond de tafel brengt. Experten zullen onderzoek presenteren die de fraude in kaart brengt, en best practices uitwisseling in fraudebestrijding. De samenwerking moet ook meer transparantie creëren in administratieve processen.Maggie De Block bepleit een harde aanpak van fraude en oneigenlijk gebruik in de zorg. "De gezondheidszorg wordt gefinancierd met de bijdragen van de burger, dus zijn we het aan diezelfde burger verschuldigd om dat geld maximaal te investeren in kwalitatieve en toegankelijke zorg. Verspilling, misbruik, fraude en corruptie passen niet in dat plaatje en pakken we daarom aan via ons beleid."Uit recent onderzoek van EHFCN (European Healthcare Fraud and Corruption Network) naar zorgfraude in negen EU-landen blijkt dat die in de tientallen miljoenen lopen. In België werd in 2015 11,5 miljoen euro teruggevorderd, in Nederland in 2014 18,7 miljoen euro. In andere landen liggen deze bedragen nog hoger, klinkt het.De drie landen zeggen met hun samenwerking voorop te lopen in Europa. Mikkers, M., Sauter, W. Vincke, P. en Boertjens, J. (eds.) Healthcare Fraud, Corruption and Waste in Europe. National and academic perspectives. Den Haag: Eleven International Publishing, 2017, 326 p.