...

"We zijn niet bereid om terug te vallen op verouderde methoden, zoals het afdrukken van documenten, e-mailen en handmatig invullen op papier", zo laat de kring in een mededeling aan het beleid, de artsensyndicaten en de medische pers weten."We verwachten op zijn minst dat de overheid voorziet in een geautomatiseerde oplossing voor deze uitgebreide tool."OvergangDe Vlaamse regering keurde op 28 april een Besluit goed dat de overschakeling van de Katz-schaal naar BelRAI voor de inschatting van de zorgzwaarte voor bewoners in de Vlaamse woonzorgcentra moet regelen. Tussen 1 juni en 31 december van dit jaar moeten al 10% van de WZC-bewoners een inschatting van de zorgzwaarte aan de hand van het BelRAI-instrument (BelRAI LTCF of Long Term Care Facilities) krijgen. Dat percentage wordt vanaf 1 januari 2024 in volgende fasen nog opgevoerd, terwijl vanaf dan de zorgzwaarte voor alle nieuwe bewoners met BelRAI moeten worden ingeschat.Maar een volwaardige mogelijkheid voor de huisarts om de beoordeling elektronisch vast te leggen is volgens de kring nog altijd niet beschikbaar - al is al lang beloofd dat dat in orde zou komen.Twee dossiersBovendien is men er ook nog altijd niet in geslaagd om het bewonersdossier in de WZC en het EMD van de huisarts naadloos op elkaar te laten aansluiten. De huisarts moet de BelRAI-beoordeling kunnen inbrengen in zijn eigen medisch dossier, stelt de kring. Het bewonersdossier wordt dan automatisch aangevuld.Het kan niet dat de huisarts er twee keer voor moet zorgen dat de dossiers aangevuld worden: zijn eigen patiëntendossier en dan nog eens het bewonersdossier van het WZC - dat verdubbelt nog het werk voor deze tijdrovende klus.De druk van het werk op huisartsen is al onacceptabel hoog, en het tekort aan huisartsen raakt nog niet meteen opgelost.Zo lang de basisinfrastructuur nog niet echt in orde is gemaakt, kan men aan de huisartsen niet dit soort van eisen stellen. Bovendien moeten de huisartsen nog het eerste woord horen over de vergoeding die ze zullen krijgen voor het uitvoeren van deze sowieso tijdrovende opdracht.De kring zegt aan het beleid te willen kenbaar maken wat op het veld bij de huisartsen leeft.