...

De nieuwe techniek, multipele subpiale transsecties of MST genaamd, verlaagt het aantal aanvallen significant bij 80% van de patiënten en veroorzaakt heel weinig complicaties. De techniek wordt beschreven in het juninummer van het Amerikaanse tijdschrift Neurosurgery. De techniek blijkt even doeltreffend als de oudere techniek paralelle MST, maar met veel minder risico op ernstige en blijvende complicaties. Daardoor kan de ingreep in goed geselecteerde gevallen worden toegepast om de levenskwaliteit van deze patiënten te verhogen. (referentie: Ntsambi-Eba G et al. Neurosurgery. 2013;72:890)