...

Elk jaar erkent de WHO personen of organisaties voor hun prestaties op het gebied van de strijd tegen tabaksgebruik.Suzanne Gabriels is een van de oprichters van de Belgische Alliantie voor een rookvrije samenleving, die actief is sinds 2018. Deze groep van negen ngo's spoorde Belgische politieke partijen en regeringen aan om nieuwe maatregelen te nemen met het oog op een rookvrije generatie in 2040. Het resultaat van die gezamenlijke acties is een globale interfederale strategie 2022-2028 voor een rookvrije generatie die bekend werd gemaakt in december vorig jaar. Daarnaast meldt Stichting tegen Kanker, waar Gabriels expert tabakspreventie is, dat haar "expertise en kennisoverdracht via schriftelijk advies aan de commissie Gezondheid en Gelijke kansen van De Kamer een totaal reclameverbod in de verkooppunten [heeft] versneld, inclusief het reclameverbod voor e-sigaretten". En nog: "Suzanne Gabriels krijgt deze award als waardering voor haar continue inspanningen en leidinggevende rol in de strijd tegen de tabaksepidemie. Daarnaast ook voor haar vastberadenheid om de gezondheid en het welzijn van de Belgische bevolking te verbeteren door effectieve(re) maatregelen af te dwingen om het tabaksgebruik te stoppen." Gabriels schrijft ook regelmatig opiniestukken, waaronder voor Artsenkrant, om diverse doelgroepen te sensibiliseren over tabaksonderwerpen.