...

Donderdag houden het Kankerregister en de universitaire oncologische centra van België een (academisch) feestje. Samen met minister Onkelinx openen ze de Belgische Virtuele Tumorbank. De bank moet een belangrijke stimulans worden voor het kankeronderzoek in België. Artsenkrant geeft u alvast een voorproefje."Het idee om in België restweefsels van verwijderde tumoren centraal te verzamelen, is niet nieuw", zegt Liesbet Van Eycken, algemeen directeur van het Kankerregister. "Al in 2007 staken de oncologen en pathologen van het UZ Leuven, UZ Gent, Saint-Luc, Erasme en Bordet de koppen bij elkaar om een biobank-netwerk te vormen. De Stichting tegen Kanker en de FNRS zorgden toen voor de eerste financiële ondersteuning. Een jaar later al traden UZ Antwerpen, UZ Brussel en het CHU van Luik toe, alsook het Kankerregister.""Maar een echte structurele verdieping kwam er met het Kankerplan", aldus Michiel Callens, voorzitter van het Kankerregister. "Na een goedkeuringsprocedure werden elf ziekenhuizen erkend als deelnemende partners." Vervolgens werd door het Kankerregister en de partners een conceptueel design uitgewerkt, werden de lastige privacy-issues geregeld en een sterk beveiligd internetplatform uitgewerkt voor gegevensuitwisseling. "Het is nooit de bedoeling geweest om tumorstalen samen te brengen in één centrum", legt Van Eycken uit. "Voor de virtuele tumorbank worden de stalen volgens strikte procedures door de elf erkende centra gecollecteerd, behandeld en lokaal gestockeerd. De pathologische en medische gegevens worden echter centraal samengebracht in een elektronische gegevensbank." De virtuele bank vormt als het ware een catalogus van wat de deelnemende ziekenhuizen 'in stock' hebben aan tumorweefsel om te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. "Op termijn zal elke kankerpatiënt beter worden van de tumorbank", maakt UCL-radioloog Vincent Grégoire zich sterk. Prof. Grégoire was binnen het netwerk een voortrekker van het eerste uur en is de eerste voorzitter van de wetenschappelijke stuurgroep van de tumorbank. Volgens hem hebben kankeronderzoekers nood aan instrumenten om fundamentele inzichten uit onderzoek op cel- en diermodellen te vertalen naar kanker bij de mens. De tumorbank zal een belangrijk hulpmiddel zijn om de translatie van concept naar pre-klinische en ten slotte klinische evaluatie te versnellen.