...

'Belgische psychiatrie in doodsnood', zo luidt de wat gechargeerde titel in het Nederlandse magazine Psy. Maar er valt niet naast te kijken: onze noorderburen hebben de Vlaamse psychiatrie als crisissector ontdekt. Net nu houdt professor Geert Dom (UA) een krachtig pleidooi om - na huisartsgeneeskunde - ook psychiatrie als knelpuntberoep te erkennen.De Belgische psychiatrie is hot, kan je wel zeggen. In volle zomer was er al Raf De Rijcke van de 'Broeders van Liefde' die de knuppel in het hoenderhok gooide. Over heel Vlaanderen zijn er dit jaar maar zeven kandidaten voor de opleiding volwassenenpsychiatrie, één van hen haakte ondertussen af. Een absoluut dieptepunt dat des te prangend is omdat het aantal zelfdodingen nooit hoger lag. Crisis Ook onze noorderburen beseffen stilaan wat er scheelt. Het novembernummer van Psy schetst een indringend portret van de crisis die de Belgische psychiatrie doormaakt. "Vrijwel niemand wil er psychiater worden. De psychiater kampt met een imagoprobleem. Zijn collega-artsen kijken op hem neer en hij is ook nog eens onderbetaald. Het is huilen met de pet op." Is onze psychiatrie in een doodsstrijd verwikkeld? "Zo dramatisch zou ik het zelf niet verwoorden", zegt professor Geert Dom (UA), al gaat hij natuurlijk volmondig akkoord met de analyse. In een paginalang editoriaal in het (ook al Nederlandse) Tijdschrift voor Psychiatrie gaat hij zelf een stap verder met een pleidooi om psychiatrie het statuut van knelpuntberoep te geven. "Die strategie heeft de huisartsgeneeskunde, lange tijd in dezelfde zwakke positie, een nieuw elan gegeven", schrijft prof. Dom. Hij bedoelt daarmee: een grotere populariteit bij studenten en meer aanzien binnen de faculteit geneeskunde.Ook de beroepsverdediging van de psychiaters heeft dringend een nieuw elan nodig, vindt hij. Er is te veel versnippering in de beroepsverdediging, en te weinig resultaten. De van oorsprong wetenschappelijke 'Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie' moet de omslag maken naar een meer omvattende beroepsvereniging die ook de beleidsaspecten van het beroep ter harte neemt. Hoger lidgeld De Nederlandse psychiatrievereniging zette die stap jaren al en groeide zo uit tot de centrale speler in het psychiatrische beroepsveld werd. Maar dat vergt professionalisering, meer middelen en dus hogere lidgelden.Lees het vervolg van dit artikel vandaag in Artsenkrant.