...

Met iets meer 51 uur per week zijn de Belgische huisarten de hardst werkende huisartsen in Europa. Alleen de Duitsers komen met bijna 50 uren per week in de buurt. De cijfers komen uit de Qualicopc-studie, die we al in AK2406 hebben belicht. Maar de cijfers over werkbelasting en werktevredenheid publiceerde het Nivel pas deze maand.(*)Het artikel in Huisarts & Wetenschap vergelijkt gegevens over huisartsen in 34 Europese landen, inclusief Turkije en landen met een erg vergelijkbaar gezondheidssysteem (Nieuw-Zeeland, Australië en Canada). Frankrijk zit niet in de vergelijking.Het artikel beschrijft vooral de positie van de Nederlandse huisarts. Die werkt gemiddeld 43 uur per week. In 14 van de landen die in de analyse zijn opgenomen werken huisartsen 40 uur of meer per week.PatiëntenzorgDe Belgisch huisarsen besteden ook veruit het meeste aantal uren per week aan directe patiëntenzorg - gemiddeld iets meer dan 44 uur. De Duitsers komen hier ook op de tweede plaats, met 41 uur. Slechts in drie landen besteedt de arts meer dan 40 uur per week aan patiëntencontacten.De Belgische huisarts presteert 86,4% van zijn tijd aan patiëntencontacten - Australische artsen doen het met 88,8% nog iets beter, de Belgen bekleedden hier een vijfde plaats.HuisbezoekenBelgisch huisarts ziet gemiddeld 19 patiënten per dag op zijn spreekuur - ter vergelijking: de Nederlandse huisarts ziet er 28, de Duitse 46 en de Turkse 63. De Zweedse huisarts ziet er 13 per dag - in dezelfde buurt als België en Zweden zitten nog de Finnen, de IJslanders en de Noren.Maar de Belgische huisarts blijft wel een koploper wat het aantal huisbezoeken betreft, zeker als je daar ook de patiënten in het rusthuis bijneemt: respectievelijk 23 en 13 per week (telkens plaats twee).Een consultatie bij de Belgische huisarts duurt gemiddeld bijna 18 minuten - in zeven landen trekt de huisarts nog een beetje meer tijd uit voor zijn patiënten, de Zweedse en Finse patiënten krijgen bijna 24 minuten. Als een consultatie maar 10 minuten mag duren, komen onder meer de Duitsers, de Nederlanders en de Britten wel goed in de buurt van dat streefdoel.Lees meer in de volgende Artsenkrant.