...

De levensverwachting in België ligt niet veel hoger dan het Europese gemiddelde. Bij de vrouwen doen twaalf EU-lidstaten beter, bij de mannen dertien.Het is al vaker gezegd: België heeft een duur maar toegankelijk systeem van gezondheidszorg. De gemiddelde Belg schat zijn gezondheidstoestand vrij hoog in. Maar ga je naar de outcome kijken, dan is ons land niet echt top. Een vergelijkend Europees onderzoek van de Oeso in samenwerking met de Europese commissie ('Health at a Glance, Europe 2012') bevestigt dat nog eens. Gezondheidszorg kost in ons land 10,5% van het bruto binnenlands product, het Europese gemiddelde ligt op 9%. Sinds 2000 groeien de uitgaven bij ons wel trager dan gemiddeld. De cijfers stonden zaterdag in De Tijd.De levensverwachting in België ligt boven het EU-gemiddelde maar we zijn niet bij de koplopers. Belgische vrouwen hebben bij de geboorte een levensverwachting van 82,8 jaar, dat is 1,1 jaar boven het Europese gemiddelde. Bij mannen is dat respectievelijk 77,3 jaar (Belgen) en 75,3 (EU).De sterftegraad voor kanker is met 227 per 100.000 inwoners in ons land vergelijkbaar met het EU-gemiddelde (230/100.000). Maar de cijfers voor bepaalde kankers ogen slechter in België. Longkanker is zo'n voorbeeld: met een sterftegraad van 80 per 100.000 overlijdens tegenover 64 als Europees gemiddelde. Nog opvallend: het Belgische sterftecijfer voor (hemorrhagic) stroke is het hoogste van de hele EU. In ons land overlijdt 38,6% van de patiënten binnen 30 dagen na de opname, het Europese gemiddelde ligt op 20,2%. Volgens het rapport komt dat omdat patiënten in ons land niet systematisch naar gespecialiseerde stroke-units worden vervoerd.Ook voor postoperatieve complicaties zoals sepsis, accidentele punctie of laceratie, en het achterlaten van vreemde voorwerpen in het lichaam scoren we vaak onder het gemiddelde. Longembolie na een operatie komt hier dan weer minder voor. http://www.oecd.org/els/healthpoliciesanddata/HealthAtAGlanceEurope2012.pdf