...

Sinds 2005 vergelijkt de EHCI de gezondheidszorgsystemen in Europa. Vorig jaar kwamen er 35 landen aan bod. In totaal werden 48 indicatoren naast elkaar gelegd. De indicatoren houden verband met patiënten-rechten en informatie, toegankelijkheid, outcome, preventie, geneesmiddelengebruik enz. Elk land kan een (theoretische) maximumscore van duizend halen. En voor eerst sinds de index berekend wordt, halen twee landen meer dan 900 punten. Met name: Nederland (927) en Zwitserland (904). Een zucht voor België (860) staat Noorwegen (865). Opmerkelijk is dat België samen met Noorwegen een maximumscore haalt op de indicator patiëntenrechten. In het gezelschap van Macedonië en Zwitserland is dat ook het geval op het vlak van toegankelijkheid. België scoort dus goed en houdt landen als Duitsland, Frankrijk, Denemarken enzoverder achter zich. Aan het staartje van de ranking met respectievelijk 497, 518 en 551 punten bengelen Roemenië, Montenegro en Bulgarije.In het algemeen, zo stelt de barometer, is de Europese gezondheidszorg er de jongste jaren op vooruitgegaan. Toch blijft de kloof enorm tussen de toplanden in Noordwest-Europa plus Zwitserland en de landen uit Zuidoost- en Centraal Europa. Opmerkelijk is de lof van de EHCI-initiatiefnemers voor Macedonië. Het kleine Balkanland is voor de indicator toegankelijkheid uit het niets naar een toppositie gespurt. Die plotse vooruitgang dankt het land aan e-health. Met name aan een zeer transparante applicatie om elektronisch afspraken te boeken. Hiermee werden de wachtlijsten in de zorg vrijwel weggewerkt. Volgens de EHCI toont Macedonië aan wat in de gezondheidszorg kan bereikt worden met creativiteit, vastberadenheid en sterk leiderschap. Ook als het land niet al te rijk is. Er is ook kritiek. Uit de barometer blijkt dat de kwaliteit van een aantal gezondheidszorgsystemen langzaam verbetert. Maar, zo stelt de EHCI, veel te veel landen willen telkens weer het warm water uitvinden. Eigen initiatieven nemen, is overbodig als vooruitgang kan geboekt worden door gewoon over te nemen wat elders succesvol is. Als meer landen kopiëren wat elders goed gaat, daalt de mortaliteit in Europa gevoelig en stijgt de levenskwaliteit. De kostprijs zou bovendien dalen. Uit de ranking blijkt ook dat landen als Estland, Tsjechië, Finland en Portugal zeer kosteneffectief werken. Elders -Roemenië en Bulgarije- is de performantie te laag in verhouding tot de kostprijs. In de prijs/kwaliteit-ranking staat België 12de, net na Nederland.Voor de EHCI hebben België en Macedonië een voorbeeldfunctie op het vlak van toegankelijkheid. "Zouden andere landen zich hieraan spiegelen dan zouden de wachttijden, de kostprijs van wachtlijsten en persoonlijke ongemakken sterk afnemen," stelt de organisatie. Overigens blijft preventie ondergewaardeerd in Europa. Volgens de EHCI zou de gezondheid van de mensen er met enorme sprongen op vooruitgaan als men op dit vlak het best scorende land, Noorwegen, zou volgen.Tot slot nog dit. Er zijn nog 16 Europese landen waar de informatiestromen in de gezondheidszorg uitsluitend op papier verlopen.