...

Onze federale regering bestaat uit maximaal 15 ministers, schrijft de grondwet voor. Blijkbaar is een federaal drugsbeleid ontwikkelen een pak moeilijker dan Belgibesturen, want daarvoor zijn 21 excellenties nodig. Dat valt af te leiden uit een oproep tot onderzoeksvoorstellen van de FOD Wetenschapsbeleid.Begin vorig jaar keurde het bevoegde kransje van 21 namelijk een gezamenlijke verklaring goed. Doel: tot een globaal en getegreerd drugsbeleid komen in ons land. Onlangs verscheen hun oproep in het Staatsblad.Defil/h2>We laten de bevoegde excellenties die deze oproep ondertekenden, even aan onze verbaasde blik voorbijtrekken. Voor de federale regeringwaren dat Laurette Onkelinx, Yves Leterme, Jole Milquet, Steven Vanackere, Didier Reynders, Stefaan De Clerck, Annemie Turtelboom, Sabine Laruelle, Pieter De Crem, Vincent Van Quickenborne, Michel Daerden, Melchior Wathelet en Etienne Schouppe. Inmiddels zijn wel enkele prominenten van functie veranderd.Het Waals gewest is vertegenwoordigd door Paul Furlan en Eliane Tillieux.Voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest tekende Jo Vandeurzen.De Franstalige Gemeenschap maakte haar opwachting met AndrAntoine en Fadila Laanan.Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mocht Charles Picquniet ontbreken.En dan is er uiteraard nog de Duitse regio met Harald Mollers.Hoe meer zielen...Nog is ons rijtje niet ten einde: er bestaat zoiets als de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door Beno Cerexhe en Jean-Luc Vanraes. Als het een troost mag wezen: Cerexhe tekent ook voor de Franse Gemeenschapscommissie.Met die laatste twee namen komen we warempel uit op 22 stuks in plaats van 21, ontdekte Marc Moens.Ach, een kniesoor die daar een punt van maakt.Overigens moest de oproep om overhet onderzoeksprogramma informatie te krijgen, binnen enkele dagen beantwoord worden (voor 12 augustus).Inschrijvingen voor het programma kunnen nog tot 14 september.